Category: công ty luật


no image avaiable

Xử lý vi phạm nhãn hiệu


Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nói chung và đặc biệt việc vi phạm nhãn hiệu là một trong các vấn đề ảnh hưởng rất lớn đến uy tín thương hiệu của doanh nghiệp cũng như lợi ích kinh doanh của doanh nghiệp là chủ sở hữu đăng ký nhãn hiệu . Việc vi phạm...


no image avaiable

Một số thông tin về Giấy phép ICP


Tư vấn xin cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử – Giấy phép ICP Quy định chung 1. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài, các pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam cung cấp thông tin trên Internet, thiết...


no image avaiable

Công bố năng lực hoạt động xây dựng


Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia hoạt động xây dựng tại Việt Nam có trách nhiệm đăng tải công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng theo quy định. Nguyên tắc đăng tải thông tin về năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng...


no image avaiable

Thủ tục không thể thiếu trong quá trình công bố chất lượng sản phẩm thực phẩm chức năng


Hiện nay, thị trường thực phẩm chức năng đang phát triển mạnh với hàng ngàn doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm khác nhau. Tuy nhiên, đây là ngành nghề kinh doanh có chịu sự quản lý khắt khe từ các cơ quan có thẩm quyền do ảnh hưởng trực tiếp tới sức...


no image avaiable

Giấy phép mạng xã hội bao gồm những gì


Cùng với sự phát triển của xã hội, công nghệ truyền thông 3G, 4G thì việc giao lưu mở rộng kết nối ngày càng được cập nhật nâng cao, nhanh chóng thông qua hệ thống internet. Qua đó các doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay cũng có nhiều điều kiện để phát triển giao...